Archive for the ‘MENJADI KAYA’ Category

Megalomania …Nggah ah

Posted by: pak mayar on April 5, 2009

Menjadi bahagia …. Mau ?

Posted by: pak mayar on April 5, 2009

Teman Lama

Posted by: pak mayar on Maret 27, 2009

Banggalah Ketika Anda Kalah (Gede Prama)

Posted by: pak mayar on Maret 19, 2009